SmartShaker 3 problemen verhelpen

Volg de onderstaande stappen:

 1. Schakel de SmartShaker 3 in. De LED's beginnen blauw te knipperen. (Als uw SmartShaker 3 niet blauw knippert, houd dan de Snooze-knop van het apparaat gedurende 10 seconden ingedrukt.)
 2. Plaats de SmartShaker 3 naast uw telefoon.
 3. Bevestig het koppelingsverzoek dat in de SmartShaker 3 app verschijnt.

Als het bovenstaande niet werkt, start uw telefoon en de app dan opnieuw op en volg de stappen nogmaals.

Druk op de Snooze-knop op de SmartShaker 3 om het batterijniveau te controleren. De LED's op het apparaat duiden het batterijniveau aan. Als er geen LED's knipperen, sluit de SmartShaker 3 dan aan op een voedingsbron.

Als de SmartShaker 3 nog niet reageert, voer dan een harde reset uit door op de reset-knop te drukken via het kleine gaatje op het apparaat.

Volg de onderstaande stappen:

 1. Zorg ervoor dat u "Bluetooth" heeft geactiveerd in de instellingen van uw telefoon. ("Instellingen" -> "Bluetooth")
 2. Plaats de SmartShaker 3 naast uw telefoon.
 3. Start de SmartShaker 3 app opnieuw.

Als het bovenstaande niet werkt, start uw telefoon en de app dan opnieuw op en volg de stappen nogmaals. Als hiermee het probleem niet is opgelost, voer dan een harde reset uit door op de reset-knop te drukken via het kleine gaatje op het apparaat.

Volg de onderstaande stappen:

 1. Controleer of de SmartShaker 3 voldoende geladen is en is ingeschakeld. (De SmartShaker 3 hoeft niet op de netvoeding te zijn aangesloten om te werken.)
 2. Controleer of de alarmknop van de SmartShaker 3 op de stand "aan" staat.
 3. Controleer of het alarm op de stand "aan" staat in de app.

Controleer of de meldingsfunctie voor de SmartShaker 3 app is toegestaan in de instellingen van uw telefoon.

Volg de onderstaande stappen:

 1. Controleer of de SmartShaker 3 voldoende geladen is en is ingeschakeld. (De SmartShaker 3 hoeft niet op de netvoeding te zijn aangesloten om te werken.)
 2. Controleer of de alarmknop van de SmartShaker 3 op de stand "aan" staat.
 3. Controleer of "Waarschuwing bij telefoongesprekken" is geactiveerd in de instellingen van de SmartShaker 3 app. ("Instellingen" -> "Waarschuwingen instellen")
 4. Zorg ervoor dat "Niet storen" is gedeactiveerd, en controleer of de telefoonnummers waarvoor u waarschuwingen wilt ontvangen zijn opgenomen in de lijst van oproepen die u wel toestaat bij "Niet storen" in de instellingen van uw telefoon.

Volg de onderstaande stappen:

 1. Controleer of de SmartShaker 3 voldoende geladen is en is ingeschakeld. (De SmartShaker 3 hoeft niet op de netvoeding te zijn aangesloten om te werken.)
 2. Controleer of de alarmknop van de SmartShaker 3 op de stand "aan" staat.
 3. Controleer of "Waarschuwing bij berichten van sociale netwerkdiensten" is geactiveerd in de instellingen van de SmartShaker 3 app. ("Instellingen" -> "Waarschuwingen instellen")
 4. Controleer of de app waarvoor u waarschuwingen wilt ontvangen bij berichten is geactiveerd in de instellingen van de SmartShaker 3 app. ("Instellingen" -> "Waarschuwingen instellen" -> "Sociale netwerkdiensten)
 5. Controleer of in de instellingen van uw telefoon waarschuwingen zijn toegestaan voor de app waarvoor u waarschuwingen wilt ontvangen.
 6. Alleen voor Android-apparaten: zorg ervoor dat de SmartShaker 3-app op de achtergrond draait.

Voer een harde reset uit door op de reset-knop te drukken via het kleine gaatje op het apparaat.