SmartShaker 3 Aan de slag

Algemeen

Er zijn twee manieren om de batterij te controleren:

 1. Druk op de snooze-knop van de SmartShaker 3. De LED's duiden het batterijniveau aan.
 2. Het batterijniveau wordt weergegeven rechts bovenaan de homepage van de SmartShaker 3-app.

De verbindingsstatus wordt rechts bovenaan de homepage van de SmartShaker 3-app weergegeven.

Connected
Verbonden
Connecting
Verbinding maken
Disconnected
Bluetooth Uit of niet geautoriseerd

Sluit een USB-kabel aan op de SmartShaker 3 en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-voedingsbron (Minimaal 5V 1A). De LED's op de SmartShaker 3 geven het batterijniveau weer en worden uitgeschakeld wanneer het laden is voltooid.

Zet de alarmschakelaar van de SmartShaker 3 aan/uit

Blauw knipperend - Koppelingsmodus

Groen knipperend - Binnenkomend gesprek/bericht

Wit knipperend - Actief alarm

Continu blauw - Firmware updatemodus

Alarm

 1. Controleer of de SmartShaker 3 verbinding heeft met uw telefoon.
 2. Tik op de cirkel "Tik hier om een alarm toe te voegen".
 3. Stel de tijd (uur en minuten) van uw alarm in door de nummers te doorlopen.
 4. Tik op de knop "Opslaan" rechts bovenin om het alarm op te slaan.

Om uw alarm verder in te stellen, kunt u het volgende doen:

Een alarm een naam geven:
Tik op de sectie "Label".
Een herhalend alarm instellen:
Tik op de gewenste dagen in de sectie "Herhaal".
Waarschuwings-LED's inschakelen/uitschakelen:
Zet "Waarschuwings-LED's" aan/uit.
Trillingssterkte aanpassen:
Beweeg de schuifknop bij "Trillingssterkte selecteren" om de gewenste trillingssterkte te selecteren. U kunt de trilling ook testen door te drukken op de knop "Trilling testen".
 1. Controleer of de SmartShaker 3 verbinding heeft met uw telefoon.
 2. Identificeer het alarm dat u wilt activeren/deactiveren.
 3. Druk op de aan/uit-knop van het alarm om het alarm te activeren/deactiveren.
 1. Controleer of de SmartShaker 3 verbinding heeft met uw telefoon.
 2. Identificeer het alarm dat u wilt bewerken en tik erop.
 3. Pas de instellingen van het alarm aan.
 4. Tik op de knop "Opslaan" rechts bovenaan om de wijzigingen op te slaan.

Controleer of de SmartShaker 3 verbinding heeft met uw telefoon en volg een van de drie methoden om een alarm te verwijderen.

Methode 1 - Een enkel alarm verwijderen

 1. Identificeer het alarm dat u wilt verwijderen.
 2. Veeg het alarm naar links.

Methode 2 - Een enkel alarm verwijderen

 1. Identificeer het alarm dat u wilt verwijderen en tik erop.
 2. Tik op de knop "Alarm verwijderen" onderaan.

Methode 3 - Meerdere alarmen verwijderen

 1. Tik op het minteken rechts onderaan de homepagina.
 2. Tik op het "rode" min-pictogram naast de alarmen die u wilt verwijderen.
 3. Tik op "Klaar" in de linker bovenhoek.

Er zijn drie manieren om het alarm van de SmartShaker 3 op de snooze-stand te zetten.

 1. Druk op de snooze-knop op de SmartShaker 3 zelf.
 2. Actieve app: tik op de snooze-knop die op uw scherm verschijnt.
 3. Inactieve app: tik op de waarschuwingsmelding en tik vervolgens op de snooze-knop.

Er zijn drie manieren om het alarm van de SmartShaker 3 te stoppen.

 1. Schuif de alarmknop naar de uit-stand op de SmartShaker 3 zelf.
 2. Actieve app: tik op de stopknop die op uw scherm verschijnt.
 3. Inactieve app: tik op de waarschuwingsmelding en tik vervolgens op de stopknop.
 1. Tik op het pictogram "Instellingsmenu" links bovenaan de homepage.
 2. Selecteer "Tijd instellen".
 3. Pas het snooze-interval aan door de nummers te doorlopen.

Waarschuwing

 1. Tik op het pictogram "Instellingsmenu" links bovenaan de homepage.
 2. Selecteer "Waarschuwingen instellen".
 3. Zet de aan/uit-knop voor "Waarschuwen bij telefoongesprekken" op de gewenste stand.
 1. Tik op het pictogram "Instellingsmenu" links bovenaan de homepage.
 2. Selecteer "Waarschuwingen instellen".
 3. Klik voor Android-apparaten op "Geef toestemming" en geef de SmartShaker 3 toegang tot waarschuwingen.
 4. Zet de aan/uit-knop voor "Waarschuwing bij berichten van sociale netwerkdiensten" op de gewenste stand..
 1. Tik op het pictogram "Instellingsmenu" links bovenaan de homepage.
 2. Selecteer "Waarschuwingen instellen" -> "Sociale netwerkdiensten".
 3. Activeer/deactiveer de sociale netwerk-apps waarvoor u waarschuwingen wilt ontvangen.
 1. Tik op het pictogram "Instellingsmenu" links bovenaan de homepage.
 2. Selecteer "Waarschuwingen instellen".
 3. Beweeg de schuifknop bij "Trillingssterkte selecteren" om de gewenste trillingssterkte te selecteren. U kunt de trilling ook testen door te drukken op de knop "Trilling testen".
 1. Tik op het pictogram "Instellingsmenu" links bovenaan de homepage.
 2. Selecteer "Waarschuwingen instellen".
 3. Zet de aan/uit-knop voor "Waarschuwings-LED's" op de gewenste stand.