SmartShaker 3 Kom godt i gang

Generelt

Der er 2 måder at kontrollere batteriet på:

 1. Tryk på snooze-knappen på SmartShaker 3, så indikerer LED'erne batteriniveauet.
 2. Batteriniveauet vises i øverste højre hjørne af SmartShaker 3-appens startside.

Forbindelsesstatus vises øverst til højre på SmartShaker 3-appens startside.

Connected
Forbundet
Connecting
Forbinder
Disconnected
Bluetooth er slået fra eller ikke autoriseret

Tilslut et USB-kabel til SmartShaker 3, og sæt den anden ende af kablet i en USB-strømkilde (minimum 5 V/1 A). LED'erne på SmartShaker 3 viser batteriniveauet og slukkes, når opladningen er afsluttet.

Slå alarmfunktionen til/fra på SmartShaker 3

Blinker blå - parringstilstand

Blinker grønt - indgående opkald/besked

Blinker hvidt - aktiv alarm

Konstant blå - Firmwareopdateringstilstand

Alarm

 1. Sørg for, at SmartShaker 3 er sluttet til din telefon.
 2. Tryk på cirklen "Tryk her for at tilføje en alarm".
 3. Indstil klokkeslættet (time og minut) for din alarm ved at scrolle gennem tallene.
 4. Tryk på knappen "Gem" i øverste højre hjørne for at gemme alarmen.

For yderligere at tilpasse din alarm kan du også:

Navngiv alarm:
Tryk på afsnittet "Label".
Opsæt tilbagevendende alarm:
Tryk på de ønskede dage i afsnittet "Gentag".
Aktiver/deaktiver LED-alarmlys:
Slå "LED-alarmlys" til/fra.
Juster vibrationsstyrke:
Flyt skyderen inden for "Vælg vibrationsniveauet" for at vælge den ønskede vibrationsstyrke. Du kan også teste vibrationen ved at trykke på knappen "Prøv vibration".
 1. Sørg for, at SmartShaker 3 er sluttet til din telefon.
 2. Find den alarm, du vil aktivere/deaktivere.
 3. Indstil på tænd-/sluk-knappen inde i alarmen for at aktivere/deaktivere.
 1. Sørg for, at SmartShaker 3 er sluttet til din telefon.
 2. Find den alarm, du vil redigere, og tryk på den.
 3. Stil på indstillingerne i alarmen.
 4. Tryk på knappen "Gem" i øverste højre hjørne for at gemme ændringerne.

Sørg for, at SmartShaker 3 er sluttet til din telefon, og følg en af de 3 metoder til at slette en alarm.

Metode 1 - Slet enkelt alarm

 1. Find den alarm, du vil slette.
 2. Swipe alarmen til venstre.

Method 2 - Slet enkelt alarm

 1. Find den alarm, du vil slette, og tryk på den.
 2. Tryk på knappen "Slet alarm" i bunden

Method 3 - Slet flere alarmer

 1. Tryk på minusikonet nederst til højre på startsiden.
 2. Tryk på det "røde" minusikon ud for de alarmer, du vil slette.
 3. Tryk på "Udført" i øverste venstre hjørne.

Der er 3 måder at udsætte SmartShaker 3-alarmen på.

 1. Tryk på snooze-knappen på SmartShaker 3-enheden.
 2. Aktiv app: Tryk på snooze-knappen, der kommer op på din skærm.
 3. Inaktiv app: Tryk på advarselsmeddelelsen, og tryk derefter på snooze-knappen.

Der er 3 måder at stoppe SmartShaker 3-alarmen på.

 1. Skub alarmkontakten til positionen Fra på SmartShaker 3-enheden.
 2. Aktiv app: Tryk på stop-knappen, der kommer op på din skærm.
 3. Inaktiv app: Tryk på advarselsmeddelelsen, og tryk derefter på stop-knappen.
 1. Tryk på ikonet "Indstillingsmenu" øverst til venstre på startsiden.
 2. Vælg "Tidsindstilling".
 3. Juster snooze-intervallet ved at scrolle gennem tallene.

Advarsel

 1. Tryk på ikonet "Indstillingsmenu" øverst til venstre på startsiden.
 2. Vælg "Alarmindstilling".
 3. Indstil på tænd-/sluk-knappen for "Alarm for telefonopkald".
 1. Tryk på ikonet "Indstillingsmenu" øverst til venstre på startsiden.
 2. Vælg "Alarmindstilling".
 3. For Android-enheder skal du klikke på "Aktiver tilladelse" og derefter aktivere SmartShakere for at få adgang til advarsler.
 4. Indstil på tænd-/sluk-knappen for "Alarm for SNS-beskeder".
 1. Tryk på ikonet "Indstillingsmenu" øverst til venstre på startsiden.
 2. Vælg "Advarselsindstilling" -> "Sociale netværkstjenester".
 3. Aktiver/deaktiver de apps, du ønsker at modtage SNS-advarsler for.
 1. Tryk på ikonet "Indstillingsmenu" øverst til venstre på startsiden.
 2. Vælg "Alarmindstilling".
 3. Flyt skyderen inden for "Vælg vibrationsniveauet" for at vælge den ønskede vibrationsstyrke. Du kan også teste vibrationen ved at trykke på knappen "Prøv vibration".
 1. Tryk på ikonet "Indstillingsmenu" øverst til venstre på startsiden.
 2. Vælg "Alarmindstilling".
 3. Indstil på tænd-/sluk-knappen for "LED-alarmlys".